Praga-Północ (Warszawa) - Diabetolog na NFZ

aktualizacja: wrzesień 2022 r.

GABINET DIABETOLOGICZNY DAB

SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA PRAGA-PÓŁNOC

DĄBROWSZCZAKÓW 5A
WARSZAWA PRAGA-PÓŁNOC
tel. 226193481 226701175

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 185 dni
Liczba osób oczekujących: 157