Bielany (Warszawa) - Diabetolog na NFZ

aktualizacja: wrzesień 2023 r.

SZPITAL BIELAŃSKI SPZOZ PRZYCHODNIA PRZYSZPITALNA PORADNIA DIABETOLOGICZNA

SZPITAL BIELAŃSKI IM.KS.JERZEGO POPIEŁUSZKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

CEGŁOWSKA 80
WARSZAWA BIELANY
tel. 022-56-90-470, 196,382

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 154 dni
Liczba osób oczekujących: 70

GABINET DIABETOLOGICZNY

CENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA "CEPELEK" SP ZOZ

STEFANA ŻEROMSKIEGO 33
BIELANY
tel. 459595072

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 101 dni
Liczba osób oczekujących: 29

PORADNIA DIABETOLOGICZNA

SAMODZIELNY PUBL ZESP ZAKŁ LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-ŻOLIBORZ

ŻEROMSKIEGO 13
BIELANY
tel. 22 864-37-27

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 97 dni
Liczba osób oczekujących: 167